הסבר על החוק הפורטוגזי


דרישות החוק הפורטוגזי בקצרה:

שני שלבים:

1. שלב הקהילה הפורטוגזית

יש להוכיח כי המבקש הוא צאצא למשפחה ספרדית שחייה בפורטוגל. יש לצרף לבקשה מסמכים המאשרים זאת כדוגמת תעודות לידה, פטירה, צילומי קברים וכיוצ"ב המוכיחים את הקשר המשפחתי לשם משפחה ספרדי שמוצאו מפורטוגל ולקשר בין בני המשפחה למבקש האזרחות, יש להוסיף מכתב של המבקש בו הוא מסביר על הקשר שלו לקהליה הספרדית בפורטוגל – מסורות, עדויות , מסמכים וכיוצ"ב.

2. שלב משרד המשפטים הפורטוגזי:

לאחר אישור הקהילה יש לשלוח האישור עם בקשה למשרד המשפטים הפורטוגזי לקבלת אזרחות יחד עם תעודות נוספות כדוגמת: תעודת לידה, תעודת מידע פלילי, תעודת שינוי שם, דרכון, וכיוצ"ב.
– משרד המשפטים בודק את הבקשה ומחליט אם לקבלה או לא. במידה וכן, יישלח תעודת לידה פורטוגזית עם מכתב מצורף המאשר קבלת הדרכון. הנפקת תעודת הלידה מעידה על קבלת האזרחות הפורטוגזית. עם מסמכים אלו ניתן לגשת לנציגיות הקונסולריות הפורטוגזיות במדינת מקום מגוריו של המבקש ולבקש ת.ז ודרכון.