מדוע אנחנו?


האיגוד הספרדי העולמי (יוצאי ספרד) (ע"ר)  עומד בקשר רציף עם הרשויות בספרד ומתמחה במתן שירותי תיווך בין הרשויות הללו ובין מגישי בקשות לקבלת אזרחות ספרדית.  האיגוד מומחה בדרישות החוק ובתהליכי המחקר הגנאולוגי, וברשותו הידע הדרוש לאיתור פרטי המועמד והמסמכים הרלוונטיים להגדלה משמעותית של הסיכוי לקבלת האזרחות.

האיגוד עומד בקשר עם גנאלוגיים ועם גופים ועמותות גנאלוגיות המתמחות בחיפוש זיקות ובניית עצי משפחה של המועמדים. במידה ולמועמד קשיים בהמצאת מסמכים מסוימים בהתאם לדרישותיהם של הרשויות בספרד, האיגוד הוא שידאג לעמוד בקשר עם הגופים האלו על מנת לנסות למצוא את הקשר הדרוש על פי החוק.

בשונה מגופים אחרים המבקשים להושיט עזרה בקבלת האזרחות, האיגוד הספרדי העולמי הינו גוף ללא מטרות רווח. הכנסותיו תהיינה מיועדות  להקמת המוזיאון למורשת יהדות ספרד.