החזון שלנו


חזון האיגוד הספרדי העולמי מתמקד בהשבת עטרת מורשת יהדות ספרד ליושנה, בהעמקה, בחיזוק ובהעשרת פסיפס המורשת התרבותית של העם היהודי בישראל ובעולם.

חזון האיגוד הספרדי העולמי מתמקד בהשבת עטרת מורשת יהדות ספרד ליושנה, בהעמקה, בחיזוק ובהעשרת פסיפס המורשת התרבותית של העם היהודי בישראל ובעולם.

מתוך אמונה זו, בין מטרות העמותה, הקמת מוזיאון ממלכתי לאומי בירושלים שיציג את המורשת ההיסטורית, המסורתית והתרבותית של כלל קהילות יוצאי ספרד, החל מתור הזהב, האינקוויזיציה, נדידת הקהילות במדינות ברחבי העולם, העלייה לישראל והתיישבות בה. במוזיאון נעסוק בשימור, בחשיפה ובהפצה של אוצרות התרבות והמורשת של יהדות ספרד והאישים המרכזיים שעיצבו אותה בקרב ילדים ומבוגרים, קהילת המחנכים בבתי הספר ובמוסדות האקדמיים, ובקרב קהילות יהודיות ואחרות בעולם. מטרת הפעילות תהיה החייאת המורשת תוך הכרתה, הבנת תרומתה לעם היהודי בארץ ובתפוצות. המוזיאון ישמש מרכז מחקר ולמידה של אנשים חינוך בישראל ובעולם ומקום התכנסות של הקהילות הספרדיות.
המוזיאון יחשוף לציבור את התנאים מיוחדים שבהם התפתחה ופרחה תרבות ספרד – בתוך שדה מערכה סוער, מאבקים ומלחמות בין העולם הנוצרי למוסלמי. המוזיאון יציג את עושרו התרבותי והרוחני של תור הזהב בספרד, היוצא דופן בנסיבות של גזרות ופורענויות בהן נוצר.
מטרה זו נוגעת לכלל העם היהודי וחשובה לאנושות בכללותה.
בנוסף האיגוד שם לו למטרה מרכזית את האדרת יהדות ספרד בתחומי התרבות, היסטוריה, הכרת אישים, אמנות, מוזיקה ומסורת והעלאת המודעות לכך באמצעות עריכת כנסים בנושא והפצתו בשיח ציבורי. לאורך כל שנות גלות ישראל התאפיינו קהילות יהדות ספרד כקהילה של שלום, אחווה ופיוס, שהתנהלותה ודפוסי פעילותה ניכרו בכל מקום ואתר. מורשת יהדות ספרד הייתה גורם מרכזי בעיצוב החיים היהודיים בתפוצות לאורך שנות הגלות הארוכות. חיי היצירה, הרוח, הפיוט, השירה, התורה, ערכי המשפחה ודפוסי החיים היו מקור השראה לקהילות יהודיות רבות בעולם היהודי. האיגוד הספרדי העולמי מדגיש בכנסיו את התפיסה הספרדית המתונה והסובלנית, ואת שיתוף הפעולה התרבותי והרוחני של היהדות בכל העולם עם הסביבה הנוצרית והמוסלמית שהפכו לנכס צאן ברזל בהיסטוריה של הקהילות היהודיות לאורך הדורות. מסורות אלו שנוצרו בגלויות ישראל, הובאו ארצה על ידי העולים והשפיעו על עיצוב התרבות היהודית בישראל.

האיגוד הספרדי העולמי עוסק גם בחיזוק הקשר התרבותי והאזרחי של צאצאי מגורשי ספרד ופורטוגל בארץ ובעולם עם ארצות אלה, בין השאר על ידי סיוע במימוש זכויותיהם בקבלת אזרחות

ספרדית ופורטוגזית. האיגוד פועל מתוך אמונה במשמעות ההיסטורית והאנושית העומדת בבסיסם של חוקים אלה בעבור העמים.

לאיגוד הספרדי העולמי קשת ענפה של קשרים בינלאומיים, בין השאר מקיים האיגוד קשר עם קהילות יהודיות ברחבי העולם, עם ממשלות ספרד ופורטוגל ועם עו"ד ונוטריונים במדינות השונות.

האיגוד הספרדי העולמי, כעמותה, פועל לשימור מורשת יהדות ספרד בארץ ובעולם. האיגוד משקיע את מירב המאמצים להצלחת מפעל חשוב זה, ומקדם מספר פרויקטים בנושא:

· פרויקט היכל התהילה שמטרתו לספר על אישים שמוצאם מיהדות ספרד והמזרח על הישגיהם והצלחתם בתחומים שונים כדוגמת בתחומי המדע, הקולנוע, האקדמיה וכיוצ"ב. לדוגמא חתני פרס נובל כברוך בן אסרף, סרג הרוש, קלוד כהן – טנוג'י וריטה לוי.

· פרויקט סיפור אישי ובו האיגוד נותן במה לאנשי ציבור ולצאצאי מגורשי ספרד ופורטוגל על סיפורי משפחותיהם, על התלאות שעברו, על מסמכים שמצאו ועל מסורות שנשמרו לאורך הדורות. בהקשר זה יזם האיגוד תעודת צאצא מגורשי ספרד. האיגוד הספרדי העולמי מעניק את התעודה על מנת לתת משמעות ציבורית לחיפוש שורשים ולמחקר שנעשה על מנת לקבלה.

· אות החלוצים החדשים המוענק על ידי האיגוד הספרדי העולמי לחלוצים שבנו את הערים על שכונותיהם ואת היישובים הכפריים בישראל. הפרויקט מעלה על נס את תרומתם של מאות אלפי העולים מארצות ספרד והמזרח שתרמו לביסוס הארץ וצמיחתה בתחומי הבנייה, החברה וההתיישבות. חלוצים אלה שעלו לארץ במשך השנים המכוננות התיישבו בערי הפיתוח ואזורי הספר, עברו את תלאות הקליטה והיו הדור שהניח את התשתית לביצורה של הכלכלה, החברה והמדינה. ראוי להוקיר לו תודה ולציין את תרומתו לפיתוח הארץ ולהישגיה של הציונות.

· פרויקט "והיו לעץ אחד" המדגיש את אחדות עם ישראל ומבליט את קיומם של נישואים מעורבים ומיזוג הגלויות.

· בהמשך למורשת יהדות ספרד האיגוד פועל לקידום תרבות השלום באזורנו וקידום יחסי כבוד בין הדתות והפעילות נעשית בשיתוף גורמים בינלאומיים ובין השאר "קאזה ספרד" במדריד.