הסבר על החוק הספרדי


דרישות החוק הספרדי

1. ייחוס משפחתי – על המבקש להביא לפחות שתי הוכחות על מנת להוכיח קשר לצאצאי מגורשי ספרד. החוק מונה מספר הוכחות אפשרויות (אף אחת מהן אינה הכרחית לפי החוק והנחיותיו):

* דו"ח מנומק על שם המשפחה המוכיח את הקשר בין המבקש לשם המשפחה ממוצא ספרדי – ניתן להפיק דו"ח כזה באיגוד הספרדי העולמי.
אנו בין הגופים היחידים בעולם המוכרים ע"י משרד המשפטים הספרדי כיישות משפטית בעלת הסמכות להנפיק דו"ח מנומק על שם המשפחה לצורך הוכחת הייחוס המשפחתי.

* תעודה המוכיחה כי המבקש הוא ממגורשי ספרד המונפקת ע"י נשיא הקהילות היהודיות בספרד או ע"י נשיא הקהילה במדינה בה המבקש חי. או ע"י רב מקהילה בה המבקש חי.

* הוכחת השימוש המשפחתי בשפת הלאדינו,(שפת צאצאי מגורשי ספרד שהגיעו למדינות הבלקן כדוגמת יוון ותורכיה) או החקטיאה (שפת צאצאי מגורשי ספרד שהגיעו למדינות צפון אפריקה). ההוכחה יכולה להינתן,
למשל, בדמות קבלת תעודה המונפקת ע"י מכון בבר אילן המוכיחה זאת- מבחנים בע"פ, בכתב, הבנת הנקרא.

כתובה נוסח קסטילייה
* כל נסיבה אחרת המוכיחה באופן שאינו משתמע לשני פנים כי המבקש
בעל ייחוס משפחתי.

2. זיקה לספרד – על המבקש להביא לפחות שתי הוכחות שיכולות להוכיח כי הוא בעל קשר לספרד. החוק והנחיות לחוק מונים מספר רב של אפשרויות כאשר יש להביא לפחות שתי הוכחות (כאשר אין הוכחה שהיא הכרחית) לדוג': לימודים על תרבות ספרד, עסקים עם ספרד, נכס בספרד, היכרות של המבקש עם שפת הלאדינו או החקטיאה, תרומות לגופים ספרדיים, חברות בגופים ספרדיים, בני משפחה בעלי אזרחות ספרדית וכיוצ"ב.

3. מבחנים :

1. ספרדית – מבחן DELE A2 . שיש לעבור במכון סרוונטס היושב בתל אביב והוא אחד משלוחותיה של שגרירות ספרד. המדובר בשפה פונטית והרמה היא השנייה מלמטה מתוך שש רמות לימוד. לישראלי ממוצע לוקח מספר חודשים לעבור אותה.
2. מבחן סוציו תרבותי חוקתי (SECC) – מתוך מאגר של 300 שאלות יופיעו 25 שאלות. (מהו ההר הכי גבוה בספרד, מהו מלך ספרד כיום, שחקנים ספרדיים וכיוצ"ב. אנו תמיד משווים מבחן זה לתיאוריה בישראל – די בהכנה בת מספר ימים).

4. מסמכי זיהוי – תעודת לידה, דרכון,  תעודת מידע פלילי

פטורים: לקטינים – אין צורך בתעודת מידע פלילי ואין צורך לעבור המבחנים. מבקשים מעל גיל 70 – אין צורך לעבור המבחנים.

5. הליכי הגשה

את כל המסמכים יש להגיש למשרד המשפטים הספרדי באופן מקוון באמצעות מערכת ממוחשבת שפותחה לצורך זה. על המסכים להיות מאומתים, מתורגמים ועם אפוסטיל. לאחר מספר שבועות נוטריון מוסמך מקבל המסמכים ואם יש סיכוי סביר ביותר שהמבקש
יקבל את האזרחות הוא מזמנו להנפקת תצהיר נוטריוני. לאחר הנפקת התצהיר, התצהיר והמסמכים מועברים למשרד המשפטים לבחינה. משרד המשפטים מעביר התיק למשרד הנשיאות ומשרד הפנים (מקבילות לשב"כ ולמוסד) על מנת שניתן יהיה לראות שהמבקש אכן
בעל עבר ללא דופי. לאחר קבלת שני הדו"חות משרד המשפטים מחליט האם לקבל הבקשה או לא. לאחר קבלת הבקשה על המועמד להשבע בקונסוליה/שגרירות ליד מקום מגוריו ולמלא בקשה לרישומו כאזרח. לאחר הרישום ייחשב כבעל אזרחות ספרדית וניתן להנפיק
הדרכון הספרדי.